Transport specialist


Piotr Jędrzejczyk
+48 509 308 448
piotrekoklan@interia.pl

International transport

We have our own transport fleet, which we deliver our products and provide services in the field of international transport and domestic transport.Documents to certificate our competencies

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Dowód zapłaty składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)


Składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)

Dowód zapłaty składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)

Licencja międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy